ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ – Το σπίτι της Αγάπης

Previous Image
Next Image

info heading

info content

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ-ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Η μονάδα μας λειτουργεί από το 1991 με άδεια του Υπουργείου Υγείας πρόνοιας.
Είναι οικογενειακή επιχείρηση και σκοπός της είναι η φροντίδα-η αγάπη-ο σεβασμός και η περίθαλψη των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας