ΡΕΣΤΕΙΟΝ ΜΦΗ

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Ένα από τα κριτήρια του πολιτισμού μιας κοινωνίας
θεωρείται ο βαθμός μέριμνας προς τα ηλικιωμένα μέλη της.

Με βάση το κριτήριο αυτό, το κέντρο φροντίζει ώστε οι
ηλικιωμένοι άνθρωποι που διαμένουν σε ένα τέτοιο
περιβάλλον να χαιρονται μια υψηλή ποιότητα ζωής με την
καλύτερη δυνατή φροντίδα δοσμένη με αγάπη και τρυφερότητα από το έμπιστο και καταρτισμένο
προσωπικό της.

Στα πλαίσια του στόχου μας είναι, ο χώρος αυτός να προσελκύει όχι μόνο την ευαίσθητη τρίτη
ηλικία αλλά και τη νεότερη γενιά έτσι ώστε να επηρεάζεται θετικά και η
ψυχολογία των ηλικιωμένων που πολλές φορές νιώθουν κοινωνικά
αποκομμένοι.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μόνις Χαλέγουα