Αρχείο Ετικετών: Γηριατρικό Κέντρο Αποκατάστασης
Γηριατρικό Κέντρο Αποκατάστασης St. George

Γηριατρικό Κέντρο Αποκατάστασης St. George

Η φροντίδα για τις Φυσικές Κοινωνικές και Ψυχολογικές Ανάγκες των Ασθενών είναι η Κορυφαία μας Προτεραιότητα εδώ και 20 χρόνια. Ένα από τα κριτήρια του πολιτισμού μιας κοινωνίας θεωρείται ο βαθμός μέριμνας προς τα ηλικιωμένα μέλη της. Με βάση το κριτήριο αυτό, το κέντρο φροντίζει ώστε οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που διαμένουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον […]