Αρχείο Ετικετών: Το σπίτι της Αγάπης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ – Το σπίτι της Αγάπης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ-ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Η μονάδα μας λειτουργεί από το 1991 με άδεια του Υπουργείου Υγείας πρόνοιας. Είναι οικογενειακή επιχείρηση και σκοπός της είναι η φροντίδα-η αγάπη-ο σεβασμός και η περίθαλψη των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας