ΧΑΡΙΣΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

info heading

info content

Το Χαρίσειο Γηροκομείο, που από το 1968 λειτουργεί κτιριακά στις παρυφές του Κεδρηνού λόφου προς την Άνω Τούμπα και όπου μέχρι σήμερα έχουν γηροκομηθεί περίπου 2100 ηλικιωμένοι συνάνθρωποί μας, οφείλει την ύπαρξή του στο Δημήτριο Χαρίση (Θεσσαλονίκη 1814-Μασσαλία 1887). Το 1899 προκρίνεται ως έτος ενάρξεως της λειτουργίας του.

Βασική αρχή του Χαρισείου είναι να λειτουργεί ως προέκταση της οικογένειας των γερόντων, παρέχοντας ταυτόχρονα, εκτός από την καθημερινή φροντίδα, πρωτοβάθμια νοσηλευτική περίθαλψη, ψυχολογική και φυσικοθεραπευτική υποστήριξη. Κύριο μέλημα της διοικήσεως και του προσωπικό του Χαρισείου είναι ο σεβασμός της ελευθερίας της προσωπικότητας των γερόντων, σε συνδυασμό με την προσπάθεια δημιουργίας ατμόσφαιρας θαλπωρής και αγάπης.

Ηλεκτρονική θυρίδα: info@xariseio.gr